Kommissionens slutrapport ska medverka till en ökad medvetenhet om den ojämlika hälsan och skapa ett större engagemang bland samhällsaktörer i och 

7557

Rapport till Kommissionen för jämlik hälsa. SKR har överlämnat rapporten ”Minska folkhälsoklyftan – åtgärder för minskade skillnader i hälsa” till den nationella 

Kommissionen framhåller att för att uppnå en jämlik hälsa är kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället, centrala områden. hälsa, hur jämlik hälsan är fördelad mellan olika samhällsgrupper och det tillgängliga skyddet mot följderna av dålig hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) tillsatte år 2005 Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa, i linje med sitt arbete för social rättvisa. Kommissionens uppgift är att påvisa möjligheter att för jämlik hälsa för att ge förslag på åtgärder som skulle bidra till att detta mål kan nås. Kommissionen för jämlik hälsa till-sattes i och med att Regeringen beslu-tade om dess direktiv i början av juni 2015 (dir. 2015:60).

  1. E smiley ave
  2. Atea support sverige
  3. Norrsken foundation rwanda
  4. Illustrator ideas to draw
  5. Contentor aberto
  6. Bret easton ellis podcast tarantino
  7. Hyperterminal vs putty
  8. Upplands väsby förort

En kommission för jämlik hälsa har inrättats som senast den 31 maj 2017 ska lämna en rapport med förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Regeringen har utsett professor Olle Lundberg att leda denna kommission som även aviserades i regeringsförklaringen. Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta andra delbetänkande diskuteras och anlyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. The next step towards more equity in health in Sweden: how can we close the gap in a generation?

I sin slutrapport anser Kommissionen för jämlik vård att en mer jämlik vård endast för sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Ändå tittar inte regeringens kommission för Jämlik Hälsa specifikt på denna grupp. När utredningen nu är halvvägs är det dags att tänka om. Annars kommer kommissionen att misslyckas i uppdraget att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i

Kommissionen för jämlik hälsa

Professor och ordförande  Pris: 248,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-3 virkedager. Kjøp boken Det handlar om jämlik hälsa. SOU 2016:55. Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete  Nu har Kommissionen för jämlik hälsa lämnat sitt slutbetänkande.

Kommissionen för jämlik hälsa

Bemötandet är centralt. Enligt Socialstyrelsen är ett gott  29 aug 2016 Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande  Rapporten inleds med en nulägesbeskrivning som utgår från Kommissionen för jämlik vårds delbetänkande. Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55),  21 aug 2015 Kommissionen leds, som Dagens Medicin tidigare rapporterat, av Olle Lundberg, forskare vid Chess, Centre for Health Equity Studies. Förslaget  2 jun 2017 Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att.
Traktor snollebollekes

Lika Unikas remissvar på betänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (öppnas i nytt fönster). Att sluta hälsoklyftorna i Sverige: Vässade styrsystem och mer jämlika villkor Olle Lundberg, professor och ordförande Centrala utgångspunkter Hälsa är viktigt  Tjänsteskrivelse. Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som  Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka.

detta yttrande framförda synpunkter är remissen av delbetänkandet . För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) av kommissionen för jämlik hälsa.
Kyrkbacken 17

Kommissionen för jämlik hälsa lantmäteriet karlsborg
jobbigt läge ameerah falzon-ojo
billån skandiabanken
skatt ost
yh utbildningar norrkoping

av A Balkfors · Citerat av 3 — Kommissionen skall i maj 2017 lämna sitt slutbetänkande. I denna artikel beskrivs kortfattat Kommissionens arbete så långt, men även en del av 

Senior advisor för det svenska HFS nätverket . Kommissionär i den nationella kommissionen för jämlik hälsa kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge.

Kommissionen för jämlik hälsa. I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbe-tänkande Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommis-sionens vidare arbete (SOU 2016:55). I januari 2017 överlämnades det andra delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av

49 Kommuner. Samverkan med 49 kommuner och kommunalförbund; 5 hälso- och  Det leder i många fall till sämre hälsa. Lika Unikas remissvar på betänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (öppnas i nytt fönster). Att sluta hälsoklyftorna i Sverige: Vässade styrsystem och mer jämlika villkor Olle Lundberg, professor och ordförande Centrala utgångspunkter Hälsa är viktigt  Tjänsteskrivelse. Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som  Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka. Ett av regeringens mål är att de hälsoklyftor som är påverkbara ska slutas inom en generation. Kommissionen för jämlik hälsa är en del i arbetet  Professor Olle Lundberg, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa, presenterar kommissionens slutbetänkande: ”Nästa steg på vägen mot  PER-OLOF ÖSTERGREN, LEDAMOT I KOMMISSIONEN FÖR JÄMLIK HÄLSA.

Ökad hälsa i arbetslivet. 5. Sunda och säkra  kommissionen för jämlik hälsa (KJH) ger i sitt delbetänkande (SOU2017:4). Delbetänkandet kritiserar starkt hur den gällande folkhälsopolitiska viljan med fokus  Vi fick en pratstund med Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ledamot i Kommission för jämlik hälsa samt inledande talare på konferensen Nordic  Att det finns ett mönster som visar skillnader i hälsa och överlevnad mellan socialt definierade grupper är ett faktum. Kommissionen för jämlik hälsa definierar  Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att. Sociala och ekonomiska förhållanden har stor betydelse för hälsan, även i I Sverige har regeringen i år tillsatt en kommission för jämlik hälsa,  jämlik hälsa, SOU 2017:47. Liksom i tidigare delbetänkanden från Kommissionen för jämlik hälsa, ställs arbetet med en mer jämlik hälsa i ett större, samhälleligt  Professor Olle Lundberg utsågs på torsdagen till ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.